INSTALACJE WODOROWE

czysta energia przyszłości

Przemysł chemiczny

Przemysł metalurgiczny

Przemysł petrochemiczny

Transport

Ciepłownictwo

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE 
INSTALACJI SIMPLEH2

Dlaczego warto
wybrać instalacje
wodorowe SIMPLE H2?

ZIELONY WODÓR

Nasze instalacje wodorowe wytwarzają zielony wodór, który jest czystym, odnawialnym nośnikiem energii.

DOPASOWANIE DO POTRZEB

Instalacje SIMPLEH2 są zaprojektowane tak, aby spełniać indywidualne potrzeby klientów. Oferujemy szeroki zakres możliwości konfiguracji, w tym moc, wydajność, rozmiar i poziom czystości produkowanego wodoru.

BEZPIECZEŃSTWO

Oferujemy instalacje wodorowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

Kontenerowa stacja produkcji, magazynowania i dystrybucji zielonego wodoru

Cechy budowy

Stacja została zbudowana z wykorzystaniem materiałów oraz podzespołów bardzo wysokiej jakości pochodzenia europejskiego i krajowego.

Zastosowano elektrolizery produkcji polskiej opracowane i wyprodukowane w kraju.

Elektrolizery charakteryzują się wysoką sprawnością, trwałością, łatwością obsługi i konserwacji.

Technologia została opatentowana w kraju, całej Europie, USA i Chinach.

Do przechowywania wodoru zastosowano zbiorniki kompozytowe produkcji polskiej wykonane w unikalnej nanotechnologii.

Przygotowanie wody do elektrolizy odbywa się w zespołach filtracji produkcji polskiej do poziomu ultraczystości 99,999%

Stacja wyposażona została w podwójny system kontroli jakości produkowanego i tankowanego wodoru

Zastosowanie

PRODUKCJA WODORU O CZYSTOŚCI 99,999%

Elektrolizery PEM naszej firmy są w całości produkowane w Polsce. Pozwala to nam na pełną kontrolę jego jakości, a także możemy zapewnić dzięki temu naszym klientom najwyższe standardy usług.

TANKOWANIE POJAZDÓW

Zgodnie z normą SAE J2799 w standardach H35, H70

PRODUKCJA TLENU

Po osuszeniu i certyfikacji możliwe zastosowania w technice i medycynie.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE AC LUB DC Z OZE

Fotowoltaika, wiatraki, turbiny wodne itp.

ZASILANIE Z MAGAZYNÓW PRZEWOŹNYCH

Lub ich napełnianie wodorem produkowanym przez stacje

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

Wodór o wysokiej czystości może być wykorzystywany w różnych procesach przemysłowych, takich jak produkcja wodorotlenków, wodorowanie tłuszczów czy redukcji metali.

INSTALACJE WODOROWE SIMPLE H2

czysta energia przyszłości

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE 
INSTALACJI SIMPLEH2

Przemysł chemiczny

Przemysł metalurgiczny

Przemysł petrochemiczny

Transport

Ciepłownictwo

Dlaczego warto
wybrać instalacje
wodorowe SIMPLE H2?

ZIELONY WODÓR

Nasze instalacje wodorowe wytwarzają zielony wodór, który jest czystym, odnawialnym nośnikiem energii.

DOPASOWANIE DO POTRZEB

Instalacje SIMPLEH2 są zaprojektowane tak, aby spełniać indywidualne potrzeby klientów. Oferujemy szeroki zakres możliwości konfiguracji, w tym moc, wydajność, rozmiar i poziom czystości produkowanego wodoru.

BEZPIECZEŃSTWO

Oferujemy instalacje wodorowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

Kontenerowa stacja produkcji, magazynowania i dystrybucji zielonego wodoru

Cechy budowy

Stacja została zbudowana z wykorzystaniem materiałów oraz podzespołów bardzo wysokiej jakości pochodzenia europejskiego i krajowego.

Zastosowano elektrolizery produkcji polskiej opracowane i wyprodukowane w kraju.

Elektrolizery charakteryzują się wysoką sprawnością, trwałością, łatwością obsługi i konserwacji.

Technologia została opatentowana w kraju, całej Europie, USA i Chinach.

Do przechowywania wodoru zastosowano zbiorniki kompozytowe produkcji polskiej wykonane w unikalnej nanotechnologii.

Przygotowanie wody do elektrolizy odbywa się w zespołach filtracji produkcji polskiej do poziomu ultraczystości 99,999%

Stacja wyposażona została w podwójny system kontroli jakości produkowanego i tankowanego wodoru

Zastosowanie

PRODUKCJA WODORU O CZYSTOŚCI 99,999%

Elektrolizery PEM naszej firmy są w całości produkowane w Polsce. Pozwala to nam na pełną kontrolę jego jakości, a także możemy zapewnić dzięki temu naszym klientom najwyższe standardy usług.

TANKOWANIE POJAZDÓW

Zgodnie z normą SAE J2799 w standardach H35, H70

PRODUKCJA TLENU

Po osuszeniu i certyfikacji możliwe zastosowania w technice i medycynie.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE AC LUB DC Z OZE

Fotowoltaika, wiatraki, turbiny wodne itp.

ZASILANIE Z MAGAZYNÓW PRZEWOŹNYCH

Lub ich napełnianie wodorem produkowanym przez stacje

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

Wodór o wysokiej czystości może być wykorzystywany w różnych procesach przemysłowych, takich jak produkcja wodorotlenków, wodorowanie tłuszczów czy redukcji metali.

INSTALACJE WODOROWE SIMPLE H2

czysta energia przyszłości

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE INSTALACJI SIMPLE H2 

Przemysł chemiczny

Przemysł metalurgiczny

Przemysł petrochemiczny

Transport

Ciepłownictwo

DLACZEGO WYBRAĆ INSTALACJE WODOROWE SIMPLE H2? 

ZIELONY WODÓR

Nasze instalacje wodorowe wytwarzają zielony wodór, który jest czystym, odnawialnym nośnikiem energii.

DOPASOWANIE DO POTRZEB

Instalacje SIMPLEH2 są zaprojektowane tak, aby spełniać indywidualne potrzeby klientów. Oferujemy szeroki zakres możliwości konfiguracji, w tym moc, wydajność, rozmiar i poziom czystości produkowanego wodoru.

BEZPIECZEŃSTWO

Oferujemy instalacje wodorowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

Kontenerowa stacja produkcji, magazynowania i dystrybucji zielonego wodoru

Cechy budowy

Stacja została zbudowana z wykorzystaniem materiałów oraz podzespołów bardzo wysokiej jakości pochodzenia europejskiego i krajowego.

Zastosowano elektrolizery produkcji polskiej opracowane i wyprodukowane w kraju.

Elektrolizery charakteryzują się wysoką sprawnością, trwałością, łatwością obsługi i konserwacji.

Technologia została opatentowana w kraju, całej Europie, USA i Chinach.

Do przechowywania wodoru zastosowano zbiorniki kompozytowe produkcji polskiej wykonane w unikalnej nanotechnologii.

Przygotowanie wody do elektrolizy odbywa się w zespołach filtracji produkcji polskiej do poziomu ultraczystości 99,999%

Stacja wyposażona została w podwójny system kontroli jakości produkowanego i tankowanego wodoru

Zastosowanie

PRODUKCJA WODORU O CZYSTOŚCI 99,999%

Elektrolizery PEM naszej firmy są w całości produkowane w Polsce. Pozwala to nam na pełną kontrolę jego jakości, a także możemy zapewnić dzięki temu naszym klientom najwyższe standardy usług.

TANKOWANIE POJAZDÓW

Zgodnie z normą SAE J2799 w standardach H35, H70

PRODUKCJA TLENU

Po osuszeniu i certyfikacji możliwe zastosowania w technice i medycynie.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE AC LUB DC Z OZE

Fotowoltaika, wiatraki, turbiny wodne itp.

ZASILANIE Z MAGAZYNÓW PRZEWOŹNYCH

Lub ich napełnianie wodorem produkowanym przez stacje

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

Wodór o wysokiej czystości może być wykorzystywany w różnych procesach przemysłowych, takich jak produkcja wodorotlenków, wodorowanie tłuszczów czy redukcji metali.